Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

ΔΝΤ Ο ESM ΝΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΠΟΙΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ...

Την άποψη  ότι ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης των ευρωπαϊκών κρατών (ESM) θα πρέπει να μπορεί να ανακεφαλαιοποιεί απευθείας τις τράπεζες, εκφράζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο...


στην έκθεσή του για την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Σταθερότητα του Οκτωβρίου του 2015.

 Το Ταμείο αναφέρει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος του χρέους θα απαιτήσει την παράταση της ωρίμανσης των κρατικών ομολόγων στην Ευρώπη και στις αναδυόμενες αγορές.

Προτείνει δε ότι για να τονωθεί ο τραπεζικός δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να ενισχύσουν την αγορά τιτλοποίησης δανείων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στα στεγαστικά δάνεια και να ενισχυθεί η παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων.