Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

ΒΟΥΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ...

Μία ντουζίνα έγγραφα πρέπει να προσκομίσουν στις Γραμματείες των αρμόδιων Ειρηνοδικείων όσοι έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη για τη ρύθμιση των τραπεζικών δανείων τους. Τα δικαιολογητικά, μάλιστα, πρέπει να υποβληθούν και για τους...


συζύγους των δανειολητπών, οπότε ο αριθμός τους διπλασιάζεται.

Αυτό προκύπτει από την  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αρ. Φύλλου 2208) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο δανειολήπτης για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς αιτήσεώς του.