Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΣΥΛΗΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ...

Ένα ξεχωριστής σημασίας εύρημα για την ιστορία της Λέσβου
Στο πλαίσιο του έργου της βελτίωσης της επαρχιακής οδού Ντίπι – Παπάδος – Πλωμάρι της Μυτιλήνης, ήρθε στο φως ένας ασύλητος λιθόκτιστος, κιβωτιόσχημος τάφος των Μυκηναϊκών χρόνων...Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Εφορεάις Αρχαιοτήτων Λέσβου Παύλο Τριανταφυλλίδη, ο νεκρός «ήταν τοποθετημένος σε ύπτια, συνεσταλμένη στάση και είχε ως κτερίσματα μια υψίποδη κύλικα με βαθύ ημισφαιρικό σώμα, μια προχοΐσκη κατασκευασμένη από γκρίζο πηλό, ένα χάλκινο μαχαίρι και ένα χάλκινο δαχτυλίδι».


Τα πολύτιμα κτερίσματα που βρέθηκαν χρονολογούν τον τάφο στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ περίοδο (1400-1100 π.Χ.). Το εύρημα θεωρείται ξεχωριστής σημασίας για την ιστορία της Λέσβου και ιδιαίτερα για την τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής της Γέρας, όπου στη θέση «Χαλατσές», έχει αποκαλυφθεί εκτεταμένη οικιστική εγκατάσταση των Μυκηναϊκών χρόνων.