Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ...

Σε συμπληρωματική γνωμοδότηση προχώρησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να διευκρινίσει ότι όποιος συλληφθεί για φοροδιαφυγή μετά την  1.1.2014 διώκεται ποινικά.

Η διευκρίνηση κρίθηκε...

                                       απαραίτητη προκειμένου να τονιστεί πως η άμεση δίωξη στην οποία πρέπει να προχωρούν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές υποβάλλοντας μηνυτήρια αναφορά όταν διαπιστώνουν αδικήματα φοροδιαφυγής αφορά αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν από την συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά και  δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Το συγκεκριμένο θέμα  προκάλεσε σύγχυση μετά την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης του αντεισαγγελέα Ν. Παντελή , σύμφωνα με την οποία με τον ΚΦΔ έχει καταργηθεί σιωπηρά η δυνατότητα διοικητικού και δικαστικού συμβιβασμού με συνέπεια οι φορολογικές αρχές να οφείλουν να υποβάλλουν άμεσα μηνυτήριες αναφορές σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, στην συμπληρωματική γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι η υποχρέωση άμεσης δίωξης και η κατάργηση οποιουδήποτε φορολογικού συμβιβασμού που προβλέφθηκε με τον ΚΦΔ (κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) ισχύουν για τα φορολογικά αδικήματα που τελούνται μετά την έναρξη ισχύος του από 1.1.2014. Κι αυτό γιατί η κατάργηση του συμβιβασμού δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά και για τις πράξεις προ την έναρξης ισχύος του ΚΦΔ όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως επιεικέστερος ο νόμος 2523/1997 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3842/2010 που επιτρέπει τη δυνατότητα συμβιβασμού και εξάλειψης του αξιοποίνου για αδικήματα τελεσθέντα έως 31.12.2013 ανεξαρτήτως του πότε αυτά διαπιστώνονται ή οριστικοποιούνται.