Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΗΛΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ...

Πολυπολιτισμικότητα και πρόοδος...!! Μ.Βρετανία. Μουσουλμάνοι απαιτούν διαχωρισμό Αρρένων-Θυλέων στα Πανεπιστήμια!