Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΩΡΑ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ...

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα η «οδηγία για την επιστροφή» δεν αντιτίθεται καταρχήν σε διάταξη κράτους-μέλους της ΕΕ που προβλέπει ότι υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος εισήλθε παρανόμως στην επικράτεια του, παραβιάζοντας...


απαγόρευση εισόδου, τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως.

Έτσι αποφάνθηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με αφορμή την υπόθεση ενός Αλβανού υπηκόου που συνελήφθη στην Ιταλία ενώ είχε απελαθεί και του είχε επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στην ιταλική επικράτεια. Η «οδηγία για την επιστροφή» θεσπίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που τυγχάνουν εφαρμογής σε όλα τα κράτη-μέλη για την απομάκρυνση των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.