Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

"ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΡΓΑ.... ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ.... ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.......!!!"

ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ... ΚΑΜΙΑ ΒΑΡΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ???