Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

ΚΑΤΑ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΕΙΩΘΗΚΕ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ...

Νέα μείωση της στήριξης της σε έκτακτη ρευστότητα κατέγραψε τον Σεπτέμβριο η Τράπεζα Κύπρου. Σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό της κυπριακής Κεντρικής Τράπεζας τον Σεπτέμβριο του 2015, η έκτακτη ρευστότητα...


(ELA) μειώθηκε στα 4,9 δισ. ευρώ από 5,4 δισ. τον προηγούμενο μήνα.

Από το τέλος του 2014 η μείωση του ELA της Τράπεζας Κύπρου φθάνει τα 2,5 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι η στήριξη της σε ELA μειώθηκε λόγω ενίσχυσης της καταθετικής της βάσης και αποδοχής καλυμμένων ομολόγων της από την ΕΚΤ.

Σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Κύπρου, ο ELA αναμένεται να μειωθεί στα 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2017.

Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα άρχισε να λαμβάνει έκτακτη ρευστότητα τον Σεπτέμβριο του 2011. Τον Μάρτιο του 2013 η έκτακτη ρευστότητα στο σύστημα είχε φθάσει τα 11,4 δισ. ευρώ. Ο ισολογισμός της Τράπεζας Κύπρου επιβαρύνθηκε με έκτακτη ρευστότητα 9 δισ. ευρώ μέσω της διαδικασίας απορρόφησης της Λαϊκής Τράπεζας.