Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 15 ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΟΟΣΑ...

Αύξηση κατά 0,9% το β' τρίμηνο του 2015 καταγράφει στο ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα ο ΟΟΣΑ αν και το συνολικό ποσοστό της χώρας που διαμορφώνεται στο 50,7% είναι κατά 15,4 ποσοστιαίες μονάδες...


                                         χαμηλότερο από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, 14,8 μονάδες  χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ και σχεδόν 20 μονάδες κάτω από τις περισσότερες πρώην Ανατολικές χώρες.

Σταθερό παρέμεινε το ποσοστό απασχόλησης στη ζώνη του ΟΟΣΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015, στο 66,1%, ελαφρά μικρότερο κατά 0,4 μονάδες από το επίπεδο που καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2008.