Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ...

Κατατέθηκε το αίτημα του υπουργείου Παιδείας προς την επιτροπή της παρ.1 άρθρου 2 της ΠΥΣ  ν.33/2006 για την έγκριση αξιοποίησης των πιστώσεων του προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων...Το υπουργείο Παιδείας, έχοντας εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια, αιτήθηκε την έγκριση 40.000 ανθρωπομηνών για να προχωρήσει σε προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού εντός των ημερών αναμένεται η έγκριση.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την ΠΝΠ διατέθηκαν στο υπουργείο Παιδείας 72.000.000 ευρώ που θα συντελέσουν στον περιορισμό των κενών στα σχολεία. Σε περίπτωση που το κόστος των 40.000 ανθρωπομηνών είναι μικρότερο των 72 εκ. ευρώ ενδεχομένως να ζητηθεί η έγκριση  και νέων προσλήψεων από τα αδιάθετα κονδύλια κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Όσον αφορά τον οδηγό υλοποίησης του έργου δεν αναμένεται να έχει διαφορές με τον οδηγό του έτους 2014-15 με τη διαφορά ότι φέτος εντάσσονται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το επιστημονικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

Για τις άλλες ΠΥΣ, με τις οποίες ανοίγει ο δρόμος για τις προσλήψεις, ενημερώνουμε ότι έχουν φθάσει στο υπουργείο αυτές του ΕΣΠΑ και του κρατικού προϋπολογισμού για 2.000 προσλήψεις ενώ τελευταίες πληροφορίες μας λένε ότι δόθηκε το «πράσινο φως» και για τις 1000 πιστώσεις των αδειών άνευ αποδοχών.