Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΤΑ 66 ΓΙΑ 1 ΕΚΑΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ...

Πόρτα εξόδου στη σύνταξη ανοίγει ως το 2017 για τους ασφαλισμένους που συμπληρώνουν το 56ο ως το 66ο έτος μετά την ψήφιση του νόμου για το νέο ασφαλιστικό. Πάνω από 1 εκατ. ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων που ανήκουν σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα θα μπορούν...


να αποχωρήσουν πριν από τα 67 ακόμη και με τα αυξημένα όρια συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν κάνει έναρξη ασφάλισης  ως το 1992 και συμπληρώνουν τα συντάξιμα έτη που ισχύουν ανά Ταμείο ως το 2012.

Αν ο χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται μετά το 2013, τότε δεν υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από τα 62 για μειωμένη σύνταξη ή τα 67 για πλήρη, εκτός κι αν οι ασφαλισμένοι αξιοποιήσουν τα πλασματικά έτη και αναγνωρίσουν ως το 2012 τον απαιτούμενο χρόνο που ζητά το Ταμείο τους για να αποφύγουν τα 62 ή τα 67.

Με το νέο ασφαλιστικό νόμο, ο παράγοντας που καθορίζει το πότε θα βγαίνουν στη σύνταξη οι ασφαλισμένοι είναι η ηλικία. Τα νέα όρια συνταξιοδότησης καθορίζονται ανάλογα με το πότε ένας ασφαλισμένος θα συμπληρώσει την ηλικία που θα έβγαινε στη σύνταξη με τις προηγούμενες διατάξεις.