Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΛΗΣΕΙΣ 4,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΝΕΚΕ...

Έσοδα πολλών εκατομμυρίων ευρώ χάνει κάθε χρόνο το κράτος από ανείσπρακτα πρόστιμα της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μόνο με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου Αθηναίων, είχαν βεβαιωθεί για το 2014 πρόστιμα...


για “μη εφαρμογή ΚΟΚ” περίπου 5.500.000 ευρώ αλλά από αυτά έμειναν απλήρωτα σχεδόν τα 2 εκατομμύρια, τα οποία στην πλειονότητά τους έρχονται από παλαιότερα χρόνια.

Οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν τις κλήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται χρέη προς τους Δήμους, ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βλέποντας αυτή την κατάσταση επιχειρεί να μειώσει από εδώ και πέρα το ύψος των προστίμων ακόμα και κατά 50%.

Εισπράξεις

Όπως αναφέρεται στον απολογισμό του μεγαλύτερου Δήμου της χώρας, για το 2014 είχαν προϋπολογισθεί μέσα στο έτος να εισπραχθούν από νέα πρόστιμα ΚΟΚ 7,86 εκατ. ευρώ.
Βεβαιώθηκαν όμως σχεδόν 3,5 εκατ. τα οποία εισπράχθηκαν στο ακέραιο. Για τις παραβάσεις παλαιοτέρων ετών, όμως, βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.019.325 αλλά καταβλήθηκαν μόλις τα 37.360 ευρώ. 
Αρμόδιοι παράγοντες τονίζουν ότι το πρόβλημα χρονολογείται από παλιά, ειδικά με τα πρόστιμα που δεν συνοδεύονται από άλλα μέτρα (π.χ. αφαίρεση πινακίδων) αλλά οξύνθηκε ακόμα περισσότερο όσο βάθαινε η κρίση. Κάθε χρόνο με αποφάσεις των Διευθύνσεων Οικονομικών των Δήμων διαγράφονται σημαντικά ποσά από ανείσπρακτες κλήσεις του παρελθόντος που έχουν ως αποτέλεσμα διαφυγή εσόδων. 
Η τελευταία απόφαση του Δήμου Αθηναίων εκδόθηκε στις 24 Ιουλίου 2015 και αφορούσε σε παραγραφή εσόδων ύψους 4.577.483 ευρώ που αφορούσαν σε «μη εισπρακτέα ποσά από παραβάσεις ΚΟΚ και ελεγχόμενης στάθμευσης που βεβαιώθηκαν οριστικώς το έτος 1994».
Στο επίσημο έγγραφο επισημαίνεται ότι «το ταμείο μας εξάντλησε όλα τα νόμιμα διοικητικά μέτρα χωρίς τελικά να καταστεί δυνατή η είσπραξη των αναφερομένων στις καταστάσεις οφειλόμενων ποσών». Αυτό σημαίνει ότι εστάλησαν ταμειακές προσκλήσεις και αυστηρές ειδοποιήσεις για τις οφειλές αλλά είτε οι οφειλέτες ήταν αγνώστου διαμονής είτε δεν προσήλθαν. Παράλληλα, οι έρευνες στα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία προς ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη των απαιτήσεων απέβησαν άκαρπες.