Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΤΑ 213.000 ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΛΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ...

Οι χώρες μέλη της Ε.Ε. έλαβαν 213.200 αιτήματα για άσυλο από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο 2015 καταγράφοντας αύξηση 85% σε σχέση με τον αριθμό των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που...


δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι Σύροι και οι Αφγανοί αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των αιτούντων ασύλου στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των Σύρων προσφύγων και των Αφγανών αυξήθηκε στις 44.000 και 27.000, αντίστοιχα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, οι αιτήσεις ασύλου μεταξύ πρώτου και δευτέρου τριμήνου του 2015 αυξήθηκαν κατά 10%. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 2.616 αιτήσεις ασύλου το πρώτο τρίμηνο του 2015, και 2.865 το δεύτερο τρίμηνο. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το 1,3% του συνόλου των νέων αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ. Οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα έγιναν από Σύρους (965, ή 34% του συνόλου των αιτήσεων), από Αφγανούς (440, 15%) και Πακιστανούς (345, 12%).

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2015, ο μεγαλύτερος αριθμός των αιτούντων για πρώτη φορά καταγράφηκε στη Γερμανία (80.900 αιτήσεις, ή 38% του συνόλου των αιτούντων για πρώτη φορά στην ΕΕ). Ακολουθούν η Ουγγαρία (32.700, ή 15%), η Αυστρία (17.400, ή 8%), η Ιταλία (14.900, ή 7%), η Γαλλία (14.700, ή 7%) και η Σουηδία (14.300, ή 7%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο αριθμός των αιτούντων για πρώτη φορά άσυλο, αυξήθηκε εντυπωσιακά στην Ολλανδία (+159%), στη Λετονία (+123%), στην Αυστρία (+79%), στη Φινλανδία (+67%) και στη Δανία (+66%).

Αναλογικά με τον πληθυσμό (ανά εκατομμύριο κατοίκων), τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ τις δέχθηκε η Ουγγαρία (3.317 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκων), η Αυστρία (2.026), η Σουηδία (1.467) και η Γερμανία (997). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σλοβακία (5 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκων), στην Κροατία (6), στη Ρουμανία (19), στη Σλοβενία (20), στη Λιθουανία (21), στην Πορτογαλία (24) και στην Τσεχική Δημοκρατία (26).

Συνολικά, στην ΕΕ οι αιτούντες άσυλο το δεύτερο τρίμηνο του 2015, αντιστοιχούσαν σε 420 ανά εκατομμύριο κατοίκων. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 265 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκων.