Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ...

Με απόφαση των κκ Μπαλτά και Μάρδα καθορίστηκε η αποζημίωση των μελών των επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων των μαθητών των Γυμνασίων και των μελών των επιτροπών απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών...


ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. και των πτυχιακών εξετάσεων μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ., ως εξής:

1. Επιτροπή αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών Γυμνασίων όλων των εξεταστικών περιόδων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Στον κάθε αναβαθμολογητή ποσό εφάπαξ αποζημίωσης, εφόσον αναβαθμολογεί από 1 μέχρι 10 γραπτά 35,00 ευρώ και για κάθε επιπλέον γραπτό που αναβαθμολογεί 1,40 ευρώ για κάθε εξεταστική περίοδο.

2. Επιτροπές απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. και πτυχιακών εξετάσεων ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ. των εξεταστικών περιόδων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

α) Πρόεδρος 140,00 ευρώ.

β) Μέλη και Γραμματείς 120,00 ευρώ.

γ) Επόπτης Εξετάσεων 150,00 ευρώ.

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβάλλονται μετά το πέρας των εργασιών στα μέλη των επιτροπών. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα έτος πριν τη δημοσίευσή της και εφεξής.